Jun 22, 2017

Tanhai Karti Hai Jab Yaadon K Tazkary

Tanhai Karti Hai Jab Yaadon K Tazkary
Kuch Lafz Siskiyon Me Hi Dum Tor Jate Hain...

Submitted By: Umar Pasha