Jul 12, 2017

Chhura Kar Hath Narmi Se Yehi Kehti Hai Rozana

Chhura Kar Hath Narmi Se Yehi Kehti Hai Rozana
Abhi Tak Ghair-Mehram Hun Tumhari Kuch Nahi Lagti...

Chhura Kar Hath