Jul 14, 2017

Ishq To Kafiron Se Bhi Zyada Zalim Hai

Ishq To Kafiron Se Bhi Zyada Zalim Hai
Wo Murda Ko Jalaty Hain Ishq Zinda Ko Jala Deta Hai...

Ishq To Kafiron