Jul 24, 2017

Nahi Ishq Ka Dard Lazzat Se Khali

Nahi Ishq Ka Dard Lazzat Se Khali
Jisy Zok Hai Wo Maza Janta Hai...

Nahi Ishq Ka