Jul 22, 2017

Sirf Wo Ik Shakhs Kisi Tarha Se Mil Jata

Sirf Wo Ik Shakhs Kisi Tarha Se Mil Jata
Mujhe Manzoor The Phir Jitne Bhi Khasare Hote...

Sirf Wo Ik