Jul 12, 2017

Tu Bhi Hissa Hai Is Ta'aluq Ka

Tu Bhi Hissa Hai Is Ta'aluq Ka
Main He Kab Tak Larun Zamany Se...?

Tu Bhi Hissa