Jul 26, 2017

Uski Tazeem Farishte Bhi Karte Hain

Uski Tazeem Farishte Bhi Karte Hain
Orh Leti Hai Jo Orat Haya Ki Chadar...

Uski Tazeem Farishte