Jul 23, 2017

Yad Kar k Mujhe Namm Ho Gayi Hongi Palkein

Yad Kar k Mujhe Namm Ho Gayi Hongi Palkein
Ankh Me Par Gaya Kuch Keh Kar Ye Taala Hoga...

Yad Kar k