Sep 27, 2017

Guftagu Hum Se Aur Khayalon Me Koi Aur

Guftagu Hum Se Aur Khayalon Me Koi Aur
Haal Apka Bhi Hai Meri Namazon Jesa...

Guftagu Hum Se