Oct 15, 2017

Jab Sham Utarti Hai, Kya Dil Pe Guzarti Hai

Jab Sham Utarti Hai, Kya Dil Pe Guzarti Hai
Sahil Ne Bohat Pucha, Khamosh Raha Pani...

Jab Sham Utarti