Nov 30, 2017

Khud Kalaami Me Kitni Wehshat Hai

Khud Kalaami Me Kitni Wehshat Hai
Koi Dushman Ho Roo-Baroo Jese...

Khud Kalaami Me