Dec 21, 2017

Kar Lete Hain Takhleeq Koi Waja-E-Aziyat

Kar Lete Hain Takhleeq Koi Waja-E-Aziyat
Bhaata Nahi Khud Hum Ko Bhi Araam Humara...

Blogger: Waqas Ali