Jan 30, 2018

Awaz Se Lagta Tha K Humdard Hai Koi

Awaz Se Lagta Tha K Humdard Hai Koi
Palta To Meri Pusht Pe Talwar Garhi Thi...

Awaz Se Lagta