Mar 14, 2018

Ankhon Me Naqsh Ho Gain Lamhon Ki Talkhiyan

Ankhon Me Naqsh Ho Gain Lamhon Ki Talkhiyan
Koi Bhi Warq Soch Ka Saada Nahi Raha...

Ankhon Me Naqsh