Mar 22, 2018

Ishq Jis Se Bhi Karo Yad Ye Rakhna Aye Dost

Ishq Jis Se Bhi Karo Yad Ye Rakhna Aye Dost
Chor Jate Hain Parindy Bhi Shajar Ko Ek Roz...

Submitted By: Aamir Fareed