Mar 23, 2018

Ye Bargah-E-Ishq Hai Koi Khanqah Nahi

Ye Bargah-E-Ishq Hai Koi Khanqah Nahi
Yahan Phool Nahi Sar Charhaye Jate Hain...

Ye Bargah-E-Ishq