Apr 14, 2018

Mera Apna Miyaar Hai Sahab

Mera apna miyaar hai sahab
Tum khubsurat ho to bhaard main jao

Mera Apna Miyaar Hai Sahab