Apr 16, 2018

Usay Tarasha Ke Heera Bana Diya Hum Ney Faraz

Usay tarasha ke heera bana diya hum ney faraz
Magar ab soochtey hain usey khereedain kesay

Usay Tarasha Ke Heera Bana Diya