May 25, 2018

Ab Dekhte Hain Kis Ki Jaan Jati Hai

Ab dekhte hain kis ki jaan jati hai
Mein nay uss ki, uss nay meri qasam khayi hai

Ab Dekhte Hain Kis Ki Jaan Jati Hai