May 4, 2018

Jis Nagar Bhi Jao Qissay Hain Kum Bakhat Dil Ke

Jis nagar bhi jao qissay hain kum bakhat dil ke
Koi ley ke ro raha hay koi dey ke ro raha hay

Jis Nagar Bhi Jao Qissay Hain Kum Bakhat Dil Ke