May 15, 2018

Nahi Tum Se Koi Shikayat Bus Etni Si Eiltija Hai

Nahi tum se koi shikayat bus etni si eiltija hai
Jo haal ker gaye ho kabhi dekhney mat aana

Nahi Tum Se Koi Shikayat Bus Etni Si Eiltija Hai