May 3, 2018

Teri Qurbat Bhi Nahin Hai Muyassar

Teri qurbat bhi nahin hai muyassar
Aur din bhi barishon ke aa gaye hain

Teri Qurbat Bhi Nahin Hai Muyassar