Jun 3, 2018

Tu Rub Hay Be Misaal Bohaut

Tu rub hay be misaal bohaut
Main khaak nashin gunahgar bohaut

Tu Rub Hay Be Misaal Bohaut