Jul 31, 2018

Dil Na Ummed To Nahi

Dil Na Ummed To Nahi

Dil na ummed to nahi nakam hi to hai 
Lambi hai gham ki sham mager sham hi to hai