Jul 12, 2018

Udas Rehta Hai Muhlley Main Barish Ka Pani

Udas Rehta Hai Muhlley Main Barish Ka Pani

Udas rehta hai muhlley main barish ka pani aaj kul
Suna hai kaghaz ki kashti bnane waly ab barey ho gaey