Aug 30, 2018

Aur meri muhabbat tu itni be asar hay ke

Aur meri muhabbat tu itni be asar hay ke
Usey mehsoos tuk nahi hoti