Sep 1, 2018

Ab Un Ke Dil Per Lug Jati Hain Humari Batain


Ab un ke dil per lug jati hain humari batain
Jo kehtay thay tum jo bhi kaho acha lagta hay