Sep 12, 2018

Behtar Hay Maut Se Mulaqat Ghalib

Behtar Hay Maut Se Mulaqat Ghalib

Behtar hay maut se mulaqat ghalib
Armanon ka maatam ab manaya nahi jata