Sep 15, 2018

Bohat Roka Dil Ko Magar Kahan Tuk Rokta

Bohat Roka Dil Ko Magar Kahan Tuk Rokta

Bohat roka dil ko magar kahan tuk rokta
Mohabbat barhti gye, tumharay nakhroon ki tarah