Sep 17, 2018

Luta Ker Her Cheez Munzl-E-Ishq Ki Rah Main

Luta Ker Her Cheez Munzl-E-Ishq Ki Rah Main

Luta ker her cheez munzl-e-ishq ki rah main
Hum huns peray hain aaj khud ko berbad daikh ker