Sep 19, 2018

Tajurba Aik He, Ibrat Ke Liyey Kafi Tha

Tajurba Aik He, Ibrat Ke Liyey Kafi Tha

Tajurba aik he, ibrat ke liyey kafi tha
Main ne daikha hi nahi ishq dobara ker ke