Sep 2, 2018

Tum Se Humara Wasta Itna He Reh Giya Hay

Tum Se Humara Wasta Itna He Reh Giya Hay

Tum se humara wasta itna he reh giya hay
Main ne salam kerliya, tum ne jawab de diya