Nov 12, 2018

Kabhi Khood Ko Meri Jaga Rakh

Kabhi Khood Ko Meri Jaga Rakh

Kabhi khood ko meri jaga rakh
Tujhy taras na aye to chord jana