Nov 9, 2018

Mohabbatain Izzat Hoti Hain Khairaat Nahi

Mohabbatain Izzat Hoti Hain Khairaat Nahi

Mohabbatain izzat hoti hain khairaat nahi
Naseeb se milti hain auqaat se nahi