Nov 12, 2018

Woh Sub Ilzam Mere Naam Ker Ke

Woh Sub Ilzam Mere Naam Ker Ke

Woh sub ilzam mere naam ker ke
Bicharne ka bahana chahte hain