Dec 29, 2018

Ab Main Tujhay Nahi Soochta

Ab Main Tujhay Nahi Soochta

Ab main tujhay nahi soochta
Ab main chai garam hi peeta hoon