Dec 13, 2018

Misalain Dain Gay Loog Meri Qismat Ki

Misalain Dain Gay Loog Meri Qismat Ki

Misalain dain gay loog meri qismat ki
Bus tum aa jao meri qismat ke hissay main