Dec 31, 2018

Tere Hijran Se Taaluq Ko Nibhane Ke Liye

Tere Hijran Se Taaluq Ko Nibhane Ke Liye

Tere hijran se taaluq ko nibhane ke liye
Hum ne is saal bhi jeenay ki qasam khai hay