Before News

Sep 21, 2013

Khamosh Reh, Tanha Baith, Yaad Kr

Khamosh Reh, Tanha Baith, Yaad Kr Usko,
Tu Ne Ishq Kia Hai, Gunah Chota Nahi Tera...

Khamosh Reh Tanha Baith