Before News

We've updated our page, now you can send us your poetry here: Add Your Poetry

Oct 5, 2013

Saza Deni Hum Ko Bhi Aati Hai

Saza Deni Hum Ko Bhi Aati Hai O Be-khabar,
Par Tu Takleef Se Guzray Ye Hamen Gawara Nahi...

Saza Deni Hum Ko Bhi