Before News

Mar 14, 2018

Ankhon Me Naqsh Ho Gain Lamhon Ki Talkhiyan

Ankhon Me Naqsh Ho Gain Lamhon Ki Talkhiyan
Koi Bhi Warq Soch Ka Saada Nahi Raha...

Ankhon Me Naqsh