May 28, 2012

Shehar-e-Khmoshan Me Roz Ka Aana Jana - Urdu PoetryShehar-e-Khmoshan Me Roz Ka Aana Jana Hai Ab Apna
"Tahir" Apne Liye Ab Aakhri Aaraam Gah Dhoond Raha Hai...!


by: Tahir Javaid Tahir