Dec 13, 2012

Sikkah Bana Ke Jab Bhi Uchala Gaya Mujhe

Sikkah Bana Ke Jab Bhi Uchala Gaya Mujhe,
Mein Teri Haar Jeet Mein Taqseem Ho Gaya….

Haar Jeet Shayari