Dec 21, 2012

Yeh Meri Zaat Ki Sab Se Bari Tamanna Thi - Two Line Poetry

Yeh Meri Zaat Ki Sab Se Bari Tamanna Thi,
Kaash! Ke Woh Mera Hota, Mere Naam Ki Tarhan...