Jan 9, 2013

Aik Dil Hai Ke Basaya Nahi Jata Hum Se

Aik Dil Hai Ke Basaya Nahi Jata Hum Se,
Loog Sehraon Ko Gulzar Bana Dete Hain…

Dil Garden