Jan 17, 2013

Mehsoos To Karta Hun Par Chu Nahi Sakta

Mehsoos To Karta Hun Par Chu Nahi Sakta,
Wo Phool Nahi, Phool Ki Khushbu Ki Tarha Hai....

Umar Malik