Jan 5, 2013

Mohabbat Mein Yehi Khoof Kion Musallat Hai

Mohabbat Mein Yehi Khoof Kion Musallat Hai…?
Mere Siwa Bhi Kisi Se Usey Mohabbat Hai…..

Khof Shayari
By: Aneesa Minhas