Jan 7, 2013

Piyas Kehti Hai Ke Ab Rait Nichori Jaye

Piyas Kehti Hai Ke Ab Rait Nichori Jaye,
Apne Hisse Mein Samander Nahi Aane Wala…

Piyas