Jan 15, 2013

Umeed Mat Rakh Tujhe Khush Rakhne Ki

Umeed Mat Rakh Tujhe Khush Rakhne Ki,
Ham To Khud Apni Parchiayon Se Bhag Rahe Hain.....!

Shadow Poetry
By: Vishal