Feb 19, 2013

Apni Islah Ka Fuqdaan To Dekho Pehle - Inspirational Poetry

Apni Islah Ka Fuqdaan To Dekho Pehle,
Phir Kisi Aur Ko Tum Sahib-e-Emaan Karna,
Nasl-e-Kuffar Ko Islam Pe Lana Choro,
Tum Pe Bhari Hai Musalman Ko Musalman Karna….

Inspirational-Poetry